8 juli 2017

Mediator zoeken

Bij CMA zijn de volgende mediators aangesloten:

Mya Albertoe

mr. Katinka van Eekelen

mr. Didi Wildeman

mr. Valerie P. Maria

mr. Bianca G. Scheepbouwer

mr. Giolina L. Daal

Arthur Nivillac, MSc

mr. Nirayca B. Oleana-Louisa mr. Michele N. Meyer

mr. Ludwig Voigt

mr. Anja Kleinmoedig

 

Edwin J. Boessenkool, MBA

mr. Barbara Abdoelkariem

 

 

Alle bij CMA aangesloten mediators hebben een erkende MfN of ADR erkende opleiding gevolgd. CMA maakt onderscheid tussen de MfN en ADR Register mediators en daarnaast de gecertificeerde Mediators. De eerste categorie heeft zowel het theorie-examen als het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. De MfN Register mediators werken met de MFN mediationovereenkomst, het reglement en volgens de gedragsregels van het MfN. Zij vallen onder het SKM Keurmerk. De gecertificeerde mediators bereiden zich voor op het praktijkexamen of kiezen er bewust voor om geen praktijkexamen af te leggen. Komt u in aanmerking voor kosteloze bijstand, vraag dan aan de mediator of deze bij het Hof van Justitie is aangesloten.

Mya Albertoe

Mya Albertoe is een Pedagoog / Psycholoog / Overheidsmediator. Mya Albertoe is oprichter van PsyMe (Psychologie & Mediation), PsyMe geeft psychologische en pedagogische dienstverlening. Mya Albertoe is ook mede-oprichter van CMA. Mya Albertoe is werkzaam bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn als overheidsmediator. Sinds 2012 is zij een MfN-registermediator. Vanaf de oprichting van CMA is zij actief in het bestuur. Taalkennis: Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Publicaties: Mediation vs bemiddeling

Contactgegevens
email: info.psyme@gmail.com | +5999 5266986

 

mr. Katinka van Eekelen 

Katinka is sinds 1995 werkzaam als juridisch adviseur en gespecialiseerd in letselschade en medische aansprakelijkheid. In 2005 is Katinka ingeschreven in het NIVRE register (Nederlands Instituut van Register Experts) en vanaf 2009 op Curaçao, Aruba , Bonaire en St. Maarten werkzaam als Personenschade Expert, waar zij zich inzet om lastige letsel-, en overlijdensschades te regelen. Hieruit voortvloeiend is een adviserende rol ontstaan aan verzekeraars, slachtoffers, patienten en ziekenhuizen om geschillen zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Als mediator heeft Katinka een manier gevonden om de belangen en verantwoordelijkheden van partijen op een onpartijdige manier aan bod te laten komen waarin zowel de verzekeraar als het slachtoffer en de patiënt alle gelegenheid krijgen ieders standpunt duidelijk te maken, waardoor wederzijds begrip voor het schadegeval leidt naar een oplossing. Voertaal is Nederlands. Sinds 2017 is Katinka lid van CMA en als MfN Mediator ingeschreven.

Contactgegevens

Cunningham Lindsey Dutch Caribbean N.V. | Julianaplein 39 A | kveekelen@cl-an.com| Telefoon 461 4308| http://www.cunninghamlindsey.com 

Publicaties

Mediation en letselschade

mr. Didi M. Wildeman

 

 

Didi Wildeman is sinds 2014 werkzaam in de advocatuur en gespecialiseerd in arbeidsrecht en zakelijke geschillen. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen in de leefsituatie van de werknemer, maar ook in de organisatie van de werkgever. Als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan zijn ziekmeldingen, hoge ontslagvergoedingen of reputatieschade niet uit te sluiten. Didi helpt partijen graag om de onderlinge communicatie weer op gang te brengen, met als doel om gezamenlijk en binnen relatief korte termijn tot redelijke afspraken te komen. Didi specialiseert zich in mediation in arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en familiekwesties. In haar vrije tijd is zij docent en scriptiebegeleidster. Op het gebied van Mediation is zij ook actief binnen het bestuur van de Caribbean Mediators Association.

Publicaties: 

Contactgegevens
Wildeman Legal & Mediation | Professor Kernkampweg 15, Curacao | tel. +5999 843 0078 of  +5999 511 1338 | email: didi@wildemanlegal.com| LinkedInhttp://wildemanlegal.com

 

mr. Valerie P. Maria

Valerie is 15 jaar werkzaam als advocaat. In 2013 is Valerie een nieuwe uitdaging aangegaan en heeft zij twee en een halfjaar gewerkt als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In december 2015 heeft zij het advocatenkantoor VPM LAW opgericht. Op basis van haar opgedane ervaring zowel vóór als achter de “rechtbank” gelooft Valerie sterk in mediation. Bij mediation ligt de nadruk niet op de juridische aspecten van het geschil maar meer op de belangen en behoeften van de partijen. Bij andere wijzen van geschillenbeslechting komen deze aspecten niet (genoeg) aan bod. In haar dagelijkse praktijk heeft Valerie vaak te maken met zakelijke conflicten, faillissementen, vereffening van nalatenschappen en boedelscheidingen. Zij ziet veel mogelijkheden voor het toepassen van mediation op deze gebieden. Voertaal Papiaments en Nederlands.

Publicaties:

Faillissement en mediation

Contactgegevens

VPM Law | Chuchubiweg 17, Curacao | tel.nr. +5999 844 000 / +5999 5170686 email: valerie@vpm-law.com | http://www.vpm-law.com

mr. Bianca G. Scheepbouwer

 

 

Bianca is ADR gecertificeerd mediator, Algemene praktijk, met specialisatie mediation in arbeidszaken en mediation in strafzaken (pending). Daarnaast is zij senior jurist (Sectie Strafrecht) en Mediation coordinator bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en Gastdocent UoC.

PublicatiesRespectloos of gewoon een andere manier van werken

Contactgegevens

email: Bianca.scheepbouwer@caribjustitia.org| tel.: +5999-4634267 of +5999-6707050
adres: Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte), Emancipatie Boulevard Dionisio F. (Don) Martina, Willemstad.

mr. Giolina L. Daal

 

Mevrouw mr. G. L. Daal is oprichter en eigenaar van GKD Advocaten & Mediators. Zij is MfN Registermediator bij de Mediation Federatie Nederland en ADR gecertificeerd Mediator & Arbiter. Daal is tevens advocate van beroep sedert 2004. Zij verleent juridisch advies als legal counsel voor grote en middelgrote internationale ondernemingen en procedeert in rechte. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht; luchtvaartrecht; ict-recht, arbeidsrecht; familierecht, internationaal contractenrecht en in het intellectueel eigendomsrecht. Als mediator bemiddelt ze vooral in arbeidsgeschillen, familiegeschillen en zakelijke geschillen. Zij heeft de arbeidsmediation specialisatie en familiemediation specialisatie gevolgd en geeft arbeidsmediation en arbeidsrecht cursussen aan HR managers of inhouse aan HR afdelingen bij bedrijven of voor het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn. Zij is lid van de Orde van Advocaten en is geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland en in het ADR Internationaal Register, en zij is lid van het CMA ‘Caribbean Mediation Association’.

Publicaties:

Mediashon apliká na konflikto di trabao

Communicatie in de arbeidsrelatie tijdens de Covid crisis

 

Contactgegevens
tel.nr. +5999 6851750 | E-mail: daal@gkd-advocatenmediators.com | Website: www.gkd-advocatenmediators.com

Arthur Nivillac, MSc

 

 

Arthur is naast mediator ook bedrijfsmaatschappelijk werker en Arbospecialist, werkzaam op Curacao, Bonaire en Suriname. Arthur is oprichter en directeur van de 2e Arbodienst op Curacao, genaamd Optima Curacao, Arbo Academie en Bureau Rechtshulp Arbeid. Verder is Arthur ook docent aan the University of the Dutch Caribbean. Mediation is mogelijk in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Contactgegevens

Arthur Nivillac | Optima Curacao | a.nivillac@optimacuracao.com | Mobiel: 5148873

mr. Nirayca B. Oleana-Louisa

 

Nirayca is advocaat en mediator. Zij is de oprichter van Megacorp Advocaten | Consultancy & Mediation en houdt zich voornamelijk bezig met praktijk in arbeidsrecht, personen- en familierecht, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht en Mediation. Zij is lid van de Orde van Advocaten en is sinds 2017 gecertificeerde mediator. Mediation is mogelijk in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Contactgegevens

Nirayca B. Louisa | Megacorp Advocaten
www.megacorp-advocaten.com | nirayca@megacorp-advocaten.com
Tel.: 461-4695 | Mobiel: 525-0126

mr. Michele N. Meyer

Michele Meyer is sinds 2004 werkzaam als advocaat. Zij is sinds 2009 Registermediator bij de Mediation Federatie Nederland. Zij is partner bij MeyerPennings Law & Mediation. Meyer is gespecialiseerd in mediatons in bedrijfsconflicten, arbeidsgeschillen, echtscheidingen en overige familiekwesties. Meyer wordt ingezet door zowel natuurlijke personen als (overheids-)instanties. Zij is werkzaam op Curacao en de omringende Caribische eilanden.Meyer is gastdocente van het vak ADR & Mediation aan de University of Curacao. Meyer is lid van de Orde van Advocaten, zij is geregistreerd bij de Mediation Federatie Nederland, lid van de Nederlandse Vereniging voor Mediators, Lid van de Antilliaanse Juristen Vereniging, Bestuurslid van het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba, lid van van de Caribbean Mediators Association.

Contactgegevens
Michele N. Meyer | MeyerPennings Law & Mediation | Cas Coraweg 40
www.meyerpennings.com | meyer@meyerpennings.com
Telefoon: +5999 846 888 | Mobiel: +5999 685 5776

mr. Ludwig Voigt

Ludwig Voigt is naast MfN-registermediator ook als advocaat werkzaam. Zijn vakgebied is verzekeringsrecht met een specialisatie in pensioenen en personenschade. Voigt is tevens als gastdocent aansprakelijkheid verbonden aan de Universiteit van Curacao en is lid van de examencommissie van de Stichting Examens Assurantiebedrijf. Hij is sinds juni 2017 voorzitter van de Caribbean Mediators Association.

Contactgegevens
email: lvoigt@deletseladvocaat.com | +599 9 4650913

mr. Anja Kleinmoedig

 

 

Anja Kleinmoedig is oprichter en als advocaat en mediator werkzaam bij Kleinmoedig Attorney at Law & Mediator. Anja is sinds april 2018 ingeschreven in het register van de Mediators Federatie Nederland als MfN register mediator. Zij specialiseert zich in mediation in zakelijke conflicten ( zoals samenwerkingen, onroerende zaken, handel etc) en arbeidsconflicten. Ook bij conflicten die betrekking hebben op persoonlijke aangelegenheden kunt u bij haar als mediator terecht. Mediatons kunnen in de Nederlandse – , Papiamentse – en Engelse taal gevoerd worden op Curacao en de overige eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Anja Kleinmoedig is sinds 1998 lid van de Orde van Advocaten op Curacao en sinds 2017 lid van de Caribbean Mediators Association.

Publicaties: Mediation 3-2

Contactgegevens
email: kleinmoedig@klmd-law.com | www.klmd-law.com | Junostraat 2 | +5999 461 3353 (toestel 100)

 

Edwin J. Boessenkool, MBA (1968)

Edwin is bedrijfskundige met veel ervaring in het begeleiden van mensen in conflicten als  gecertificeerd MfN-mediator en -buurtbemiddelaar èn als gecertificeerd ADR-arbiter en -onderhandelaar. Vanaf januari 2019 is Edwin werkzaam in Aruba als partner van VB-mediators. Mediation is mogelijk in het Nederlands en het Engels.

Contactgegevens

VB Mediators | Aruba | info@vbmediators.com|  http://www.vbmediators.com 

 

mr. Barbara Abdoelkariem

Barbara Abdoelkariem is tussen 1994 en 2001 werkzaam geweest als jurist op Aruba. Vervolgens is Barbara naar Nederland gegaan om verder te studeren. In 2016 is Barbara ingeschreven in het Mfn register. Als mediator is Barbara gespecialiseerd in familie-, arbeid en organisatie-, overheids - en groepsmediation. Tijdens begeleiding van de mediations zorgt Barbara voor gelijkwaardigheid van partijen en dat alle belangen op tafel komen zodat partijen de verschillende mogelijkheden samen kunnen onderzoeken. Daarnaast is er ook aandacht voor de sfeer en waar mogelijk humor.

Mediation is mogelijk in het Nederlands, Engels en Papiamento.

Contactgegevens

Talking is Solving | Aruba | tel.nr. +31-611086210 email: info@mediation-tis.com