Lees ook:

Mediation naast Rechtspraak​

De culturen van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname kenmerken zich traditioneel als een procescultuur. Bij een conflict of zelfs bij een meningsverschil worden problemen zelden door partijen zelf opgelost, maar wordt er een beroep gedaan op “hulp” van buitenaf c.q. van hogerhand.

De stap naar overheid en/of rechter wordt als vanzelfsprekend gezet. Partijen betalen het proces en hun belangenbehartigers (advocaten) zelf of men vraagt een toevoeging aan bij de Overheid.

Overheid

Het Ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Welzijn te Curaçao beoordeelt de aanvragen voor Gefinancierde Rechtsbijstand (toevoegingsaanvragen). Medewerkers van het Ministerie zoeken uit of on- en minvermogenden in aanmerkingen komen voor gefinancierde rechtshulp en/of bieden partijen het mediation traject aan.

De mediators werkzaam bij of verbonden aan de overheid komen dan in actie.

Als partijen in mediation hun meningsverschil bijleggen of hun conflict oplossen wordt voorkomen dat ieder een advocaat krijgt toegewezen die uitsluitend het partij belang behartigd.

In mediation wordt gezocht naar gezamenlijke of verenigbare belangen en staan partijen in plaats van tegenover elkaar, naast elkaar en staan de gezamenlijke wensen, behoeften en belangen centraal en wordt relatief sneller een oplossing bereikt.

Het Ministerie te Curaçao is gevraagd om uitbreiding van deze dienst, zodat er in de toekomst mogelijk gewerkt kan worden met een “ Pool van Mediators” en een veelvoud aan zaken als gevolg van succesvolle mediation het Rechtelijke apparaat.

Hof van Justitie

Zelfs als een van de partijen al een gerechtelijke procedure is gestart is mediation als vorm van geschilbeslechting nog steeds mogelijk!

De Rechters van het Hof van Justitie kunnen partijen tijdens het proces doorverwijzen voor mediation. Dit doet de Rechter zodra een zaak in aanmerking komt voor mediation.

In het Gerechtsgebouw te Curaçao bevindt zich een mediationkamer. Als de rechter de zaak verwijst, dan geven medewerkers van het Hof datzelfde moment voorlichting over mediation. Dit gesprek vindt plaats in de mediationkamer.

Het is aan partijen zelf om ook daadwerkelijk voor het mediation traject te kiezen. Partijen zijn niet verplicht het advies van de rechter op te volgen. Deelname aan het mediation traject is op vrijwillige basis.

Het Hof van Justitie adviseert u hoog opgeleide en geaccrediteerde Mediators. Mediators die voldoen aan (permanente) opleidings- en kwaliteitseisen van het instituut waaraan zij zijn verbonden (MFN, ADR of IMI). Over de voorwaarden waaraan een voor het Hof van Justitie gekwalificeerde mediator dient te voldoen, kunt u meer lezen onder het tabblad mediator worden. Partijen kunnen ook zelf  een mediator voordragen.

Het Hof is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de mediation.

Het Hof van Justitie is voorstander van toepassing van mediation op alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat afspraken tijdens mediation bestendiger zijn en vaker door partijen worden nagekomen. Immers partijen hebben zelf afspraken gemaakt en kunnen én willen daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Bij mediation is sprake van een win-win situatie.

Een uitspraak van de rechter daarentegen wordt partijen opgelegd. Veelal is het probleem dan niet naar beider tevredenheid opgelost en is er sprake van een win-loose situatie.

De rechter beveelt Mediation met name aan in Personen- en Familierecht zaken. Een vonnis regelt de echtscheiding, maar een ouderschapsplan komt het beste tot zijn recht als ouders gezamenlijk overeenstemming over de inhoud bereiken.

Wenst u meer informatie? Kijk dan op de site van het Gemeenschappelijk Hof van Jusititie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

http://www.gemhofvanjustitie.org

Scroll naar boven