Lees ook:

Mediator worden?

Bent u geinspireerd geraakt door mediation en denkt u er zelf aan om mediator te worden? Een mediationopleiding vraagt om een flinke investering. Zowel in geld als in tijd. Het aanbod van mediationopleidingen neemt meer en meer toe. Voor u aan een opleiding begint doet u er goed aan om u te laten voorlichten over de opleidings- en beroepsmogelijkheden voor mediator binnen onze regio. CMA geeft neutraal en transparant advies over de mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of per email via info@cmamediators.com.

Opleidingsvereisten Hofmediator

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) biedt sinds 1 januari 2017 de mogelijkheid om partijen tijdens een gerechtelijke procedure te verwijzen naar een mediator. Mediators die voor dergelijke verwijzingen in aanmerking willen komen dienen in verband met het bewaken van de gewenste kwaliteit:

  • met goed gevolg een geaccrediteerd opleidingstraject, -theorie-examen en -praktijkexamen te hebben afgelegd, die toegang geven tot de registers van MfN of ADR.*
  • na verloop van de door die registers gestelde startperiode te hebben voldaan aan de vereisten om die inschrijving te verlengen. Het betreft hier met name vereisten met betrekking tot het in die periode minimale aantal te verrichten daadwerkelijke (co)-mediations en het minimaal te behalen aantal punten voor permanente educatie, intervisie en activiteiten ter bevordering van mediation.

De precieze vereisten voor de (verlengde) inschrijving kunt u vinden op de websites van de betreffende organisaties.

Indien een mediator met goed gevolg een geaccrediteerd opleidingstraject, -theorie-examen en -praktijkexamen heeft afgelegd, die toegang geven tot de registers van MfN of ADR, maar zich niet bij voornoemde registers heeft ingeschreven, of indien een mediator met goed gevolg een geaccrediteerd opleidingstraject, -theorie-examen en -praktijkexamen in een niet bij deze registers aangesloten land heeft afgelegd, en/of over meerdere jaren aantoonbare praktische werkervaring op mediation gebied beschikt, kan een verzoek worden gericht tot het Hof om (onder voorwaarden/tijdelijk) tot de lijst van door het Hof erkende mediators te worden toegelaten. Tegen de beslissing van het Hof staat geen rechtsmiddel open. Het Hof heeft geen mediators in dienst en de door het Hof erkende mediators stemmen er mee in het Hof te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid voor de door hen uitgevoerde mediations.

In alle gevallen dient – op aanvraag – een VOG te worden overgelegd.

Het Hof behoudt zich het recht voor deze regeling jaarlijks te evalueren en – indien nodig – aan te passen.

* “Mediators Federatie Nederland” en “Alternative Dispute Resolution”.

Willemstad, juli 2018

Onderhoudsvereisten MfN registermediator

Als u eenmaal MfN registermediator bent, dient u ter behoud van uw registratie, aan bepaalde vereisten te blijven voldoen. Via onderstaande link leest u meer over deze vereisten.

Onderhoudsvereisten MfN registermediator

De MfN registermediator kan onder meer PE-punten verkrijgen voor het publiceren van mediationgerelateerde artikelen. CMA biedt leden de mogelijkheid om artikelen te publiceren via de Napa. Voor meer informatie hierover kunnen leden mailen naar info@cmamediators.com. Via onderstaande link treft u het formulier aan voor het aanvragen van PE punten, na een gepubliceerd artikel.

Formulier aanvragen PE punten publicatie

Lees ook:
Scroll naar boven