Lees ook:

Over Mediation

Speelt er een conflict of geschil thuis, op het werk of in de wijk welke lastig op te lossen is?

Benader dan een deskundige bemiddelaar: De mediator

Een mediator gaat met beide partijen tegelijkertijd het gesprek aan, waarbij hij/zij zich neutraal en onafhankelijk opstelt.

De mediator helpt partijen om de vastgelopen communicatie te herstellen en stelt hen in staat om zelf op zoek te gaan naar een oplossing in gezamenlijk belang.

Als er een oplossing wordt bereikt ontstaat er een win-win situatie.

Bij een win-win situatie wordt de mediation door middel van een vaststellingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst worden de gezamenlijk gemaakte afspraken vastgelegd en ondertekend.

Scroll naar boven