Chris C.A. Palm

Intra- en interorganisatorische en beleid-mediation Beleid(sanalyse) en toezichtsinstrumenten vanuit bemiddelingsoptiek Justitiegerichte bemiddeling waaronder op het gebied van huiselijk geweld en in de strafgevangenis. Beleid Mediationbureau OM. Conflictbemiddeling in zorg en onderwijs Complexe en emotionele problematiek Oplossingsgerichte en narratieve mediation Verzorging training, beleid en bemiddelingsgerichte evaluatie. Met oog voor systemische en bestuurskundige verbanden op kleine en […]

Chris C.A. Palm Meer lezen »